Üyelik Sözleşmesi

Üyelik şartlarımızı öğrenin. Sizin için en iyi deneyimi sunarken şeffaf ve adil bir şekilde ilerliyoruz.

Croviz Üyelik Sözleşmesi

Üyelik kaydı işlemi, aşağıda belirtilen tüm maddelerin okunduğunu ve bu sözleşme hükümlerinin kabul edildiğini ifade eder.

Lütfen, croviz.com'a üye olmadan önce aşağıdaki sözleşmeyi dikkatlice okuyun.

 

Üyelik işlemi gerçekleştirildiğinde, aşağıdaki maddelerin okunduğu ve kabul edildiği anlaşılır. Bu Sözleşme, üyelik işlemi gerçekleştirildiği anda taraflar arasında yürürlüğe girmiş olur.

 

1. Taraflar

a) www.croviz.com internet sitesinin işletmecisi "Croviz" olarak anılacaktır.

b) www.croviz.com internet sitesine üye olan kullanıcı "üye" olarak anılacaktır.

 

2. Sözleşmenin Konusu

Bu Sözleşme, Croviz’in internet sitesi www.croviz.com'dan üyenin yararlanma şartlarını belirlemektedir.

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, croviz.com'a üye olurken verdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu taahhüt eder. Aksi durumda, Croviz’in bu durumdan kaynaklanabilecek her türlü zararını tam ve hızlı bir şekilde karşılamakla yükümlüdür.

 

3.2. Üye, Croviz tarafından kendisine verilen şifrenin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder ve bu şifreyi başkalarına vermeyeceğini taahhüt eder. Üye'nin şifre kullanma hakkı sadece kendisine aittir. Bu doğrultuda, Croviz’in izinsiz kullanım sonucu doğabilecek her türlü zarar için tazminat ve diğer talepleri saklıdır.

 

3.3. Üye, croviz.com’u kullanırken tüm yasal düzenlemelere uymayı ve bu düzenlemeleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi halde, tüm hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 

3.4. Üye, croviz.com’u kamu düzenini bozucu, ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici, yasalara aykırı amaçlar için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetlerini engelleyici veya zorlaştırıcı faaliyetlerde (spam, virüs, truva atı vb.) bulunamaz.

 

3.5. Croviz.com'da üyeler tarafından ifade edilen görüş ve düşünceler tamamen üyelere aittir ve Croviz ile bir bağlantısı yoktur. Croviz, üyenin beyan edeceği görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin veya üyenin uğrayabileceği zararlardan sorumlu tutulamaz.

 

3.6. Croviz, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunması ve üye yazılımlarına ve verilerine gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Üye, Croviz.com'un kullanımından doğabilecek zararlardan dolayı Croviz'den tazminat talep etmeyeceğini kabul eder.

 

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz erişmeyeceğini veya bunları kullanmayacağını kabul eder. Aksi halde, bu durumdan doğan hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 

3.8. Bu üyelik sözleşmesinde belirtilen maddelerden bir veya daha fazlasını ihlal eden üye, bu ihlal nedeniyle hukuki ve cezai sorumlulukları kabul eder ve Croviz'i bu tür ihlallerin sonuçlarından muaf tutar. Ayrıca, Croviz'in ihlal nedeniyle üyeye karşı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

3.9. Croviz, gerektiğinde üyenin üyeliğini iptal etme, üyeye ait bilgi ve belgeleri silme hakkını saklı tutar. Üye, bu durumu kabul etmektedir. Bu durumda, Croviz'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

3.10. Croviz.com internet sitesinin yazılım ve tasarımı Croviz'e aittir ve ilgili kanunlarla korunmaktadır. Bu hizmetler, üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen diğer şirketler ve ürünlerin ticari markaları ve fikri mülkiyet hakları, sahiplerine ait olup yine ilgili yasalarla korunmaktadır.

 

3.11. Croviz, www.croviz.com web sitesini geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla ve/veya yasal düzenlemeler çerçevesinde, İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, site içindeki hareketler ve doğrudan bağlantı sağlanan diğer web sitelerinin internet adresi gibi çeşitli bilgileri toplama hakkını saklı tutar.

 

3.12. Croviz, üyenin kişisel bilgilerini, yasal bir zorunluluk altında olduğunda veya (a) yasal gerekliliklere uygun hareket etmek veya Croviz'e iletilen yasal süreçlere uymak; (b) Croviz ve Croviz.com web sitesinin hak ve mülkiyetini korumak ve savunmak için iyi niyetle gerekli olduğuna inandığı durumlarda açıklayabilir.

 

3.13. Croviz, web sitesini virüs ve benzeri zararlı yazılımlardan korumak için mevcut olan tüm önlemleri almıştır. Bununla birlikte, son düzeyde güvenliğin sağlanması için üyenin kendi virüs koruma sistemini sağlaması ve gerekli korumayı yapması önerilir. Bu kapsamda, üye croviz.com web sitesini kullanarak, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hataların ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarının kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

3.14. Croviz, croviz.com sitesinin içeriğini her zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme veya sonlandırma veya croviz.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

3.15. Croviz, üyelik sözleşmesinin koşullarını herhangi bir önceden haber verme veya uyarı gereksinimi olmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayınlandığı tarihte tüm üyeler için geçerli olacaktır.

 

3.16. Taraflar, croviz.com'un tüm bilgisayar kayıtlarının, tek ve gerçek özel kanıt olarak, Türk Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesine uygun olarak kabul edileceğini ve söz konusu kayıtların bir delil anlaşması oluşturduğunu kabul ve beyan eder.

 

3.17. Croviz, bu üyelik sözleşmesi çerçevesinde, üyelere elektronik posta adreslerine bilgilendirme e-postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderme hakkını saklı tutar. Üye, bu üyelik sözleşmesini onaylayarak, bilgilendirme e-postalarının elektronik posta adresine ve bilgilendirme mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılır.

 

4. Sözleşmenin Feshi

Bu sözleşme, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Croviz'in üyeliğini iptal etmesi durumuna kadar geçerli olacaktır. Eğer üye, üyelik sözleşmesinin herhangi bir maddesini ihlal ederse, Croviz üyenin üyeliğini iptal edebilir ve sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

 

5. İhtilafların Halli

Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması, üyelik sözleşmesindeki tüm maddeleri okuduğunu ve kabul ettiğini gösterir. Bu Sözleşme, üyenin üye olmasıyla birlikte hüküm ifade eder ve taraflar arasında yürürlüğe girer.

Sepete eklenmiş ürün bulunmuyor!
Whatsapp
Chat (Yakında)
Merhaba,

Başlamak için aşağıdaki alanları doldurunuz.

Konuşmayı Başlat
Keşfet
Sepet
04:59
0
Destek
1